Tell Sp. z o.o.
ul. Forteczna 19A
61-362 Poznań
tel. 061 886-25-00
fax. 061 862-98-20

mail: [email protected]

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000584371, NIP 7822594408, wysokość kapitału zakładowego: 17 005 000,00 zł

TELL Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo powiązane w ramach grupy kapitałowej OEX zaliczana jest do kategorii dużych przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. tj. 2019 poz. 118)
Centrala
Centrala
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Biuro TELL
Sekretariat
RODO
Stanowisko
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Inspektor Ochrony Danych
Krzysztof Łoś