Tell jako pracodawca

Wszyscy nasi pracownicy detalicznej sieci sprzedaży zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę, która daje poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Umowa o pracę podpisywana jest już na etapie okresu próbnego, który trwa 3 miesiące. Wyznajemy zasadę Work – Life Balance. Staramy się odpowiadać na potrzeby naszych pracowników chcących godzić życie zawodowe z prywatnym (rodzina, szkoła etc.), proponując w miarę możliwości elastyczne godziny pracy oraz jak najbliższą miejscu zamieszkania lokalizację miejsca pracy.

Podejmujemy też inicjatywy promujące aktywny tryb życia. Współpracownikom oraz ich Rodzinom oferujemy dofinansowanie kart MultiSport umożliwiających korzystanie z wybranych zajęć sportowych w ponad 4 000 obiektów sportowo-rekreacyjnych w Polsce.

W trosce o naszych pracowników, proponujemy dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie. Każdy z Pracowników ma możliwość ubezpieczenia siebie i swojej rodziny.

W naszej firmie funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dzięki któremu możemy zaproponować naszym pracownikom m.in. dofinansowanie do urlopów tzw. „wczasy pod gruszą”, świąteczne paczki dla dzieci, zapomogi etc.

Członków naszego zespołu motywujemy poprzez rozbudowany system premiowy, oparty na jasnych i konkretnych zasadach. Organizujemy liczne konkursy sprzedażowe, w ramach których promujemy zaangażowanie i chęć poszerzania swoich umiejętności, nagradzając zwycięzców atrakcyjnymi dodatkami finansowymi.